Welkom bij BreinPunt

Wetenschap is niet ingewikkeld… ook hersenwetenschap niet.
Heeft u het gevoel dat wetenschap te ingewikkeld is? Dat wetenschappelijke kennis en inzichten niet op u van toepassing zijn? Dan hopen wij dat te veranderen! Wetenschap is niets meer dan met gezond verstand bewijs beoordelen. Als het ingewikkeld lijkt is dat omdat het vaak om complexe onderwerpen draait waarbinnen men vergeet helder te maken waar het precies over gaat (en heel belangrijk; waarover niet). Als dat niet duidelijk is zal dus ook niet duidelijk zijn wat het bewijs precies betekent.

Heel zonde.
In de hersenwetenschap en binnen de psychologie wordt er veel onderzocht wat ook buiten de wetenschap bijzonder relevant en intressant kan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fundamenteel onderzoek naar waarneming, aandacht, of geheugen, maar ook naar gewoontes, sociale interactie, of denkpatronen. Hoewel een groot deel van dit soort onderzoek direct toepasbaar zou kunnen zijn in de praktijk (bijvoorbeeld in de werkomgeving), verdwijnt het merendeel van deze kennis enkel in wetenschappelijke vakbladen. Dit is heel erg zonde. Daarnaast is, in onze ervaring, het deel dat wel in de populaire media terecht komt vaak dermate versimpeld dat er van wat er precies is gevonden niet veel meer over is. Vaak zijn resultaten zelfs zo vervormd dat het misschien wel simpel is, maar niet meer klopt.

In plaats van wetenschappelijke bevindingen te versimpelen, leren wij u het bewijs voor de bevinding zelf te begrijpen, te beoordelen, en die kennis zelf te benutten.

Door middel van lezingen, workshops, presentaties en het blog op deze website proberen wij op deze manier wetenschappelijk (hersen)onderzoek dichterbij te brengen. Centraal daarbij staat het vermogen om kritisch na te denken, zodat u wetenschap zoals weergegeven in televisie programma’s, internet en kranten op waarde kunt leren schatten. Daarnaast geven we nuttige, relevante of interessante wetenschappelijke bevindingen die de media niet halen hier alsnog de aandacht die wij vinden dat ze verdienen.

Ga naar blog >

Advertisements